Welcome, Vendég!!
follow us on... Facebook youtube rss
Üdvözlünk, Vendég. Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

2023. szeptember 23. - 16:43:58

Login with username, password and session length

Az Asperger-szindrómás gyerekekre az alábbi sajátosságok jellemzők:

 • Visszamaradt szociális érettség és társas intelligencia
 • Fejletlen empátia
 • Nehezen barátkozik, a többi gyerek gyakran csúfolja
 • Nehézségei vannak a kommunikáció és az érzelmek kontrollja terén
 • Szokatlan nyelvi képességek, például az átlagnál fejlettebb szókincs és mondatfűzés, de az átlagosnál gyengébb beszélgetési készségek, szokatlan hanglejtés és a pedáns önkifejezésre való törekvés
 • Erőteljes lelkesedés valamely téma iránt, amely intenzitásában vagy jellegében szokatlan
 • Nehezen tud koncentrálni a tanórákon
 • Szokatlan tanulásiképesség-profil
 • Egyes önellátási és szervezési feladatokban segítségre szorul
 • Esetlen járás, gyenge mozgáskoordináció
 • Érzékenység bizonyos hangokra, aromákra, felületekre, vagy az érintésre.

A diagnózishoz többféle út is vezethet:

 • A kora gyermekkorban kapott autizmus-diagnózis középiskolás korban magasan funkcionáló autizmusra vagy Asperger-szindrómára módosul.
 • Az általános iskolába lépésekor a gyermek tanítója ismeri fel az Asperger-szindrómát.
 • A gyermeket korábban más fejlődési zavarral -- például ADHD-val (hiperaktivitás és figyelemzavar), nyelv- vagy mozgásfejlődési lemaradás vagy zavar, hangulatzavar, evészavar, vagy nonverbális tanulási zavar -- diagnosztizálták.
 • Az Asperger-szindróma jelei csak a serdülőkorban válnak nyilvánvalóvá, amikor a közösségi és a tanulmányi elvárások összetettebbekké válnak.
 • A viselkedészavarok fokozódása, konfliktusok a szülőkkel, a tanárokkal és az iskola vezetésével.
 • A gyermek rokonánál Asperger-szindrómát diagnosztizálnak, és a gyermek családi kórtörténetének áttekintése során arra jutnak, hogy más családtagoknak is hasonló tünetei vannak.
 • Az érintett személy filmen, könyvben vagy a médiában találkozik az Asperger-szindróma leírásával, ami arra ösztönzi, hogy diagnózist kérjen saját maga vagy valamely családtagja számára.
 • Munkahelyi problémák, elsősorban az illető személy képzettségeinek és képességeinek megfelelő munkahely megszerzését vagy megtartását illetően.

Amikor a gyermek rádöbben, hogy más, mint a többi kortársa, az alábbi négy kompenzációs vagy alkalmazkodási stratégia egyike jelentkezik:

 • Önvád és depresszió
 • A fantáziavilágba menekülés
 • Tagadás és arrogancia
 • Más gyerekek és fiktív szereplők utánzása

A diagnózis előnyei a következők lehetnek:

 • Megelőzheti, vagy csökkentheti a kompenzációs vagy alkalmazkodási stratégiák egy részének hatásait.
 • A gyermek nem fog amiatt aggodalmaskodni, hogy megőrült, vagy hogy más betegsége van
 • Hivatalosan is elismerik, hogy valóban nehézségei vannak az olyan tevékenységek terén, amit mások könnyűnek és élvezetesnek találnak.
 • A többi ember elvárásai, elfogadókészsége és támogatása pozitív irányba változik.
 • A társas kompetenciák terén inkább elismerést fog kapni, mint kritikát.
 • Elfogadják, hogy a gyermek társas helyzetekben kimerül, vagy összezavarodik.
 • Az iskolák a gyermek vagy a tanárok munkáját megkönnyítő erőforrásokhoz kaphatnak hozzáférést.
 • A felnőttek speciális támogatást kaphatnak az elhelyezkedéshez, a munkavállaláshoz és a további oktatáshoz.
 • Nagyobb önismeret, a saját érdekek hatékonyabb képviselete, és jobb döntések hozása a karrierépítés, a barátokkal való kapcsolat és a párkapcsolatok terén.
 • Az identitás megtalálásának lehetősége egy sokak által támogatott "kultúrában"
 • Az érintett személy többé nem fogja magát butának, "defektesnek" vagy őrültnek érezni.

A diagnózis hátrányai a következők lehetnek:

 • Előfordulhat, hogy egyes gyermekek vagy felnőttek bántani fogják, vagy értéktelennek fogják tartani az érintett személyt azért, mert pszichológus vagy pszichiáter által diagnosztizált rendellenessége van.
 • A diagnózis miatt egyes emberek -- tévesen -- úgy gondolhatják, hogy az Asperger-szindrómával érintett személy nem fog tudni olyan eredményeket elérni a társas életben, a tanulásban és a magánéletben, mint a szindrómával nem érintett kortársai.

Forrás: Tony Attwood (2007) The Complete Guide to Asperger’s Syndrome. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, pp. 33-34.

Share on Facebook!Share on Twitter!RedditDigg this story!Del.icio.usStumbleUpon

Articles « General Articles »