Welcome, Vendég!!
follow us on... Facebook youtube rss
*
Üdvözlünk, Vendég. Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.
2018. június 21. - 11:52:36

Jelentkezz be a felhasználóneveddel, jelszavaddal és add meg a munkamenet hosszát

Regisztrációs feltételek

Felhasználási és Adatvédelmi Szabályzat
I. A felhasználási feltételek tartalma

 • A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) az Asperger.hu (http://www.asperger.hu/ oldalain elérhető) szolgáltatásainak (Szolgáltatás, Weblap vagy Asperger.hu) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

 • Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki az Asperger.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

 • A weboldal tulajdonosa (továbbiakban Szolgáltató) bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzathoz kapcsolódó egyéb dokumentumok (pl.: Házirend) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 • A Szolgáltatás célja az autizmusspektrumon élők, a téma iránt érdeklődők és egyéb érintettek számára információ nyújtása és kommunikációs felület biztosítása.

 • A Weboldalon megjelenített információ nem minősül orvosi vagy egyéb professzionális tanácsadásnak és csupán közzétevője személyes véleményét tükrözi.

 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Asperger.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa.III. A regisztráció

 • A szolgáltatás csak regisztrációval vehető igénybe. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri.

 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

 • A regisztrációval Felhasználó beleegyezik, hogy a megadott e-mail címére a Szolgáltató a fórum működéséhez kapcsolódó értesítéseket küldjön.

 • A regisztrációval létrejövő belső postafiók a regisztrált felhasználók egymás közötti levelezésére, valamint Szolgáltató által a Felhasználónak küldött, a szolgáltatás működésével kapcsolatos ún. rendszerüzenetek továbbítására szolgál.

 • A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom valamint az általa közzétett adatok, információk, fotók, stb. a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, és a Szolgáltatást reklám illetve állevélküldés céljára nem használja.

 • Bizonyos szolgáltatások használatát a Szolgáltató a regisztráción túl további feltételekhez kötheti.IV. A Felhasználó által generált tartalmak


A Szolgáltatás keretén belül a Felhasználók a Szabályzat keretei között írásokat, véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket; videókat, filmeket, fényképeket, ábrákat, képeket, grafikai és audiovizuális ábrázolásokat vagy alkotásokat és más, a Szolgáltató által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak) tehetnek közzé a Weboldalon. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Felhasználói Tartalmakra vonatkozó részletes szabályokat, melyeket a jelen Szabályzat részét képező Házirend tartalmaz. Kérjük, figyelmesen olvassa el a dokumentumot!

A Szolgáltató csupán szúrópróbaszerűen ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat a Fórumszabályzatban rögzített Moderálási alapelveknek megfelelően. Amennyiben a Felhasználói Tartalom a Házirendbe ütközik, a Szolgáltató az abban foglaltaknak megfelelően dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról, illetve a Felhasználó Weboldallal kapcsolatos aktivitásának korlátozásáról, vagy regisztrációja törléséről.
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egyes témákat, topikokat előzetes értesítés nélkül megszüntessen, ideiglenesen zároljon és/vagy összevonjon.
A belső levelezési rendszeren továbított üzenetek, habár alapértelmezett esetben csak az üzenet küldője és az üzenet címzettje számára elérhetőek, szintén Felhasználói Tartalomnak minősülnek, így ezekre szintén vonatkoznak a Házirend előírásai. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben (pld. felhasználói panaszok esetén) a belső levelezési rendszeren továbbított üzenetek tartalmát a Szolgáltató, illetve a moderátorok megismerjék.V. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 • Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

 • A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
  Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

 • A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.VI. Felelősség

 • Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

 • A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 • A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

 • A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által például a regisztrált felhasználók által küldhető belső üzenetekkel, a profilban feltüntetett információkkal és/vagy képekkel kapcsolatosan – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

 • Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.VII. Adatvédelem

 • A felhasználók adatainak és tartalmainak kezelése során a Szolgáltató nem vállal garanciát az adatbázis elleni rosszindulatú támadás, vagy egyéb, harmadik fél rosszindulatú és jogellenes cselekménye miatt bekövetkező károkért.

 • A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a felhasználók megismert adatait kereskedelmi célból harmadik félnek nem adja ki.

 • A Szolgáltató ugyanakkor nem zárja ki, hogy általa megismert adatokat vagy tartalmakat indokolt esetben (pld. bűnüldöző szervekkel való együttműködés során) harmadik félnek átadjon.